LIÊN HỆ

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

TRUONG PHAN
Trưởng phòng kinh doanh nội địa

OANH NGUYEN
Phó phòng kinh doanh nội địa

KHANH HA
Nhân Viên Kinh Doanh Foam.Mousse

CÔNG TY TNHH NỆM HAVA'S
Cụm Công Nghiệp Thạnh Phú -Thiện Tân,
H.Vĩnh Cửu,
T.Đồng Nai.
P: (+84)­ 251­ 3927834 / 3927833 / 3927832
F: (+84) 251 3928245
E: contact@nemhavas.com
W: nemhavas.com
GỬI EMAIL CHO HAVA’S