LIÊN HỆ

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

PHAN NHẬT TRƯỜNG
Trưởng phòng kinh doanh nội địa
Email: truong.phan@nemhavas.com
Phone: +84 908 973 636

NGUYỄN NGỌC OANH
Phó phòng kinh doanh nội địa
Email: oanhnguyen@nemhavas.com
Phone: +84 938 217 952

HÀ QUỐC KHÁNH
Nhân Viên Kinh Doanh Foam/Mousse
Email: khanhha@nemhavas.com
Phone: +84 912 649 503

CÔNG TY TNHH NỆM HAVA'S
Cụm Công Nghiệp Thạnh Phú -Thiện Tân,
H.Vĩnh Cửu,
T.Đồng Nai.
P: (+84)­ 251­ 3927834 / 3927833 / 3927832
F: (+84) 251 3928245
E: contact@nemhavas.com
W: nemhavas.com
GỬI EMAIL CHO HAVA’S